Zadzwoń Rezerwuj

Zasady bezpieczeństwa

Drodzy Goście,

Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze, dlatego też przygotowaliśmy plan, który wprowadza najwyższe standardy w kwestii higieny i organizacji.

Chcemy, abyście odwiedzając nasz obiekt mieli pewność, iż dołożymy wszelkich starań, by zachować wysoki poziom usług przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo.

RECEPCJA (przy wejściu do Hotelu Meta w celu odbioru karty do apartementu)

 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy wejściu każdego Gościa do hotelu; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcie Gościa do hotelu, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik Recepcji
 • Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek
 • Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.
 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji w lobby hotelowym. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce.
 • Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji,
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.

APARTAMENTY

 • Codzienne wietrzenie apartamentów, dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju
 • Udostępnienie w apartamentach środków dezynfekujących dla Gości.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w apartamencie osób nie będących Gośćmi.

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości na klatce schodowej
 • Szczegółowa dezynfekcja raz na dobę pomieszczeń wspólnych.
 • Dezynfekcja windy.

PRACOWNICY

 • Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi
 • Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu i apartamentów. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO (monitory w przestrzeniach wspólnych dla pracowników).
 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu w szatniach.
 • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Przebywanie  w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej  odległości.

OGÓLNE

 • Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.
 • Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, które będą zaleceniami odgórnymi.
 • Systematyczna kontrola realizacji zasad bezpieczeństwa przez kadrę managerską